Bip

Obsługa Klientów w najbliższych dniach – działania prewencyjne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. informuje, że podjął decyzję o OGRANICZENIU PRACY wszystkich Punktów Obsługi Klienta, kasy oraz usług inkasenckich.
Klientów prosimy o kontakt z nami wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie aby ograniczyć wizyty w siedzibach Spółki. Ograniczenie dotyczy również płacenia gotówką w kasie i u inkasentów. Uprzejmie prosimy o regulowanie należności przelewem na konto wskazane na fakturze.
Strona internetowa: www.pkpleszew.pl
Adres email: pk.pleszew@post.pl
Nr tel.:
Przedsiębiorstwo Komunalne – (62) 7421-664
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – (62) 7422-151
Laboratorium – (62) 7428-367

Środki te podjęte zostały do odwołania. Do rozwiązania spraw pilnych naszych klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie.