OBSŁUGA INTERESANTÓW

Obsługa Interesantów
w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie
ul. Polna 71, 63-300 Pleszew

pk.pleszew@post.pl

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

tel. 62  74 12 309, 62  74 12 303

Biuro Obsługi Klienta obsługuje interesantów w zakresie:

– przyjmowanie zleceń w zakresie wywozu odpadów komunalnych,

– sporządzanie umów w zakresie świadczenia usług komunalnych,

– fakturowanie należności za świadczone usługi.

Kasa przedsiębiorstwa czynna od poniedziałku do piątku od 700 do 1400

Sekretariat:

tel. 62 742 16 64

fax. 62 741 23 32

e-mail: pk.pleszew@post.pl

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) – funkcjonuje przy ul. Polnej 71, czynny:

od poniedziałku do piątku od 600 do 2200

w soboty od 600 do 1500

tel. 62  74 12 309, 62  74 12 303

tel. 62  74 12 320 (Portiernia)

W pozostałych sprawach należy zgłaszać się do Sekretariatu przedsiębiorstwa (osobiście, faxem, e-mailem, listownie).

Po dokonanej merytorycznej weryfikacji sprawy zostanie ona przekazana odpowiedniemu Działowi.