ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Adres:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kaliska 153a

63-300 Pleszew

Czas pracy: Zaopatrzenie w wodę – ruch ciągły

Pozostałe usługi – poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Dyrektor: Marcin Kobusiński

Kontakt:

62 74-22-151

62 74-28-390 – fax

bezpłatny 994 (z telefonu stacjonarnego)

Zakres działalności:

  • Produkcja, uzdatnianie i dostawa wody
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych