PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Polna 71, 63-300 Pleszew

tel. 62 742 16 64

fax. 62 741 23 32

e-mail: pk.pleszew@post.pl

NIP: 617-00-13-743

REGON: 250423184

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy o/Pleszew

69 8407 0003 0007 3147 2000 0002

www.pkpleszew.pl