STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

100% udziałów – Gmina Miasto Pleszew.