OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków

ul. Długa 65

63-300 Zielona Łąka

Gmina Pleszew

Czas pracy: Oczyszczanie ścieków – ruch ciągły

Pozostałe usługi – poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Kierownik Oczyszczalni Ścieków: Dorota Olejniczak

Kierownik Laboratorium: Jarosław Blandzi

Kontakt:

62 74-28-367 – centrala

62 74-28-368 – Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Zakres działalności:

  • Oczyszczanie ścieków
  • Fizyko-chemiczne i bakteriologiczne badania wody
  • Analizy jakości ścieków
  • Badanie laboratoryjne gleby
  • Sprzedaż nawozu rolniczego „BIOCAL”