ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.