ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Pleszew.