ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Adres:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Polna 71

63-300 Pleszew

Czas pracy: poniedziałek-piątek 700 do 1500

Dyrektor: Artur Kulas

Kierownik: Jarosław Florczak

Kontakt:

62 74-21-664 – centrala

62 74-22-968 – fax

Zakres działalności:

 • Wywóz odpadów stałych,
 • Wywóz nieczystości płynnych,
 • Konserwacja drzew, krzewów,
 • Pielęgnacja trawników,
 • Układanie chodników, placów z kostki brukowej,
 • Selektywna zbiórka odpadów,
 • Zarządzanie składowiskiem odpadów,
 • Oczyszczanie ulic, placów,
 • Odśnieżanie i zwalczanie skutków zimy,
 • Usługi sprzętem specjalistycznym,
 • Prowadzenie targowisk miejskich.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Czas pracy:

Poniedziałek – Piątek 700 do 2000

Sobota 700 do 1300

Kontakt: 62 74-21-664

Zakres działalności Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie

Stacja Kontroli Pojazdów świadczy pełen zakres usług, na której przeprowadzane są okresowe oraz pierwsze (pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą) badania techniczne pojazdów:

 • motocykli, ciągników rolniczych,
 • samochodów osobowych, autobusów przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochodów ciężarowych i specjalnych do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
 • samochodów ciężarowych i specjalnych, ciągnika samochodowego powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
 • samochodów ciężarowych i specjalnych, ciągnika samochodowego powyżej 16 t d.m.c., ciągnika samochodowego balastowego,
 • autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą,
 • przyczepy ciężarowej rolniczej do 1,5 t d.m.c.
 • przyczepy ciężarowej rolniczej powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
 • przyczepy ciężarowej rolniczej powyżej 6 t d.m.c.
 • przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej do 3,5 t d.m.c.
 • przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
 • przyczepy (naczepy) ciężarowej i specjalnej powyżej 16 t d.m.c.
 • pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • taksówki bagażowej lub osobowej,
 • pojazdów uprzywilejowanych,
 • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego.

Oferuje wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Wykonuje dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 • w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym,
 • autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

Stacja Kontroli przeprowadza również badania w zakresie spełnienia dodatkowych warunków technicznych pojazdów takich jak:

 • prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy,
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze,
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej,
 • czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego.

Prowadzi usługi w zakresie:

 • nadania i wykonania lub ustalenia numeru nadwozia,
 • wykonania tabliczki znamionowej i jej zamocowanie,
 • sporządzenia opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych,
 • ustalenia nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

– m.w. – masa własna pojazdu,

– d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu