TARYFA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 18 MAJA 2023 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY PLESZEW

AKTUALNA TARYFA