ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Aktualne informacje o przetargach dostępne są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Pleszewie www.pkpleszew.pl