PRAWNE PODSTAWY

Przedsiębiorstwo Komunalne jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przede wszystkim w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz wszelkie inne przepisy prawne, których przestrzeganie jest konieczne.