STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. reprezentowane jest przez jednoosobowy Zarząd Spółki,
w skład którego wchodzi:

Grzegorz Knappe – Prezes Zarządu

W strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa wchodzą n/w zakłady:

– Zakład Usług Komunalnych w tym Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

– Oczyszczalnia Ścieków.